ประเทศ USA

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

อีเมล์ :


รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน

ไปรษณีย์ไทย

ประเทศ USA

      สำหรับผลการเช็คอี่มี่ประเทศ USA  หากเป็นเครือข่าย  T-Mobile , เครือข่าย Vezison ท่านจะต้องเช็คแบล็คลิสของเครือข่าย

      ตามเมนู *** เช็คแบล็คลิส USA เครือข่าย T-Mobile  , *** เช็คแบล็คลิส USA เครือข่าย Vezison  ทั้งนี้เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องในการปลดล็อค

     

      ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกับสถานะเครื่องที่จะปลดล็อค

ทั่วไป        =  สถานะเครื่องไม่ติดแบล็คลิส

แบล็คลิส   =  สถานะเครื่องที่ติดแบล็คลิส  ทราบผลได้จากการเช็คตามเครือข่ายของระบบ           

                        ***เช็คแบล็คลิสประเทศ และเครือข่าย นั้นๆ

        ทุกสถานะ  =  สถานะทุกสถานะ รวมทั้ง ทั่วไป, แบล็คลิส  

        และอื่นๆตามสถานะที่แจ้งไว้ ท้ายรายการเครือข่ายนั่นๆ

 

       **** หากท่านส่งปลดล็อคผิดเครือข่าย  ทางร้านจะไม่คืนเงินในทุกกรณี ***

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ระบบโดย เสไทยแลนด์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart