เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

อีเมล์ :


รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1. ลูกค้าต้องอ่านรายละเอียดในทุกเมนูหน้าร้านจนเข้าใจก่อนสั่งสินค้าเท่านั้น

2. ทางร้านขอไม่รับการสั่งซื้อสินค้า และไม่ตอบกลับทุกการติดต่อ  หรือที่แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดในทุกเมนูของทางร้าน ทั้งก่อน และหลังการสั่งสินค้า

3. ทางร้านรับเฉพาะลูกค้าที่ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขของทางร้านอย่างเคร่งครัดทุกข้อเท่านั้น

4. หากได้รับการสั่งสินค้าจากลูกค้า ทางเราจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในกฎ กติกา และเงื่อนไขของทางร้านแล้วทุกกรณี

5. ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าวต่างๆ เช่น แจ้งการส่งของ แจ้งประกาศด่วน หรืออื่นใดก็ตาม ทางร้านมีบริการโทร / e-mail แจ้งเป็นรายบุคคล   และลูกค้าสามารถ ติดตามข่าวสารได้ด้วยตนเองที่เว็บบอร์ด 

6. หากไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ หรือไม่พร้อมยอมรับ / ปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของทางร้าน กรุณาเยี่ยมชมร้านนี้เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น อย่าสั่งสินค้าเด็ดขาด

7. กรณีปลดล็อคออนไลน์  เมื่อส่ง IMEI( อีมี่ ) ปลดล็อคแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกรายการได้ หรือต้องรอจนกว่าทางSuppliers. จะยกเลิกรายการออกจาก Server ของระบบ

8.  ท่านที่สั่งซื้อโปรแกรม Android Multi Tools GUI ทางเราจะส่งโปรแกรมไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกไว้กับเรา

9.  สินค้ามือ 2 รับประกัน  1 เดือน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

10.  รายการสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกภายใน 1 วัน หากไม่ได้รับการชำระเงิน

11.  ขอสงวนสิทธิ์ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น

12.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระบบโดย เสไทยแลนด์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart