iPhone

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

อีเมล์ :


รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน

iPhone

สิ่งที่ใช้ในการปลดล็อค iPhone

  1.  เลข imei (อี่มี่) 15 หลัก

  2. ชื่อประเทศ เช่น ประเทศ Australia ออสเตเรีย...  

  3. เครือข่ายประเทศ  เช่น เครือข่าย optus ออปตัส...

  4. หมายเลข Serial ของเครื่อง (ใช้เฉพาะบางประเทศที่ระบบต้องการข้อมูลเท่านั้น เช่น ประเทศเกาหลี...) และหากท่านไม่ทราบข้อมูลดังที่กล่าวมาตามข้อ 2- 4 สามารถนำเลข imei (อี่มี่) 15 หลัก เช็ครายละเอียดข้อมูลดังกล่าวกับเราได้

โดยเข้าไป เลือกที่ *** เช็คเครือข่ายไอโฟน  หลังจากนั้นท่านก็ทำรายการตามขั้นตอนการของระบบ

***   ราคา  และระยะเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเงินบาทในแต่ละวัน และเงื่อนไขเวลาของระบบตามลำดับ

ตัวอย่าง

ท่านสามารถดูผลการเช็คอี่มี่ได้จาก รายการบัญชีของคุณ > ดูประวัติการสั่งซื้อ ...

ค้นหา

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ประเทศ Brasil เครือข่าย Claro รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Canada เครือข่าย Rogers and Fido  รองรับiPhone รุ่น3G/3GS/4/4S
สถานะ :  ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3-7 วัน ..
ประเทศ France เครือข่าย Bouygues  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ France เครือข่าย Bouygues  รองรับ iPhone รุ่น 5c/5s
สถานะ : ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Germany  เครือข่าย T-Mobile รองรับ iPhone รุ่น3G/3GS/4
สถานะ : สิ้นสุดเงื่อนไขสัญญาเครือข่าย  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Ireland  เครือข่าย O2  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4G/4S
สถานะ  : ทุกสถานะ ระยะเวลา 3-15 วัน ..
ประเทศ Norway เครือข่าย NetCom  รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทั่วไป  ระยะเวลา  24  ชม ..
ประเทศ Switzerland  เครือข่าย Orange รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ UK  เครือข่่าย 3 Hutchison  รองรับ iPhone  รุ่น 3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ     ระะยะเวลา 10 วัน ..
ประเทศ USA  เครือข่าย AT&T รองรับ iPhone  รุ่น 3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ ระยะเวลา 7 วัน ..
ปลดล็อค iCloud
ระยะเวลา  1-4สัปดา ..
ประทเศ Venezuela  เครือข่าย Movistar  รองรับ iPhone  รุ่น 2G/3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 5 วัน ..
ประเทศ Denmark เครือข่าย Telenor รองรับ iPhone รุ่น3G/3GS/4/4S/5
สถานะ  : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Korea  เครือข่าย KT Freetel / SK  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ :   UNPAID BILL   ระยะเวลา 1-3 วัน   ..
ประเทศ Spain  เครือข่าย Movistar  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4
สถานะ : Not Found IMEI  ระยะเวลา 3-7  วัน ..
ระบบโดย เสไทยแลนด์ © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart