iPhone

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

อีเมล์ :


รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน

ไปรษณีย์ไทย

iPhone

สิ่งที่ใช้ในการปลดล็อค iPhone

  1.  เลข imei (อี่มี่) 15 หลัก

  2. ชื่อประเทศ เช่น ประเทศ Australia ออสเตเรีย...  

  3. เครือข่ายประเทศ  เช่น เครือข่าย optus ออปตัส...

  4. หมายเลข Serial ของเครื่อง (ใช้เฉพาะบางประเทศที่ระบบต้องการข้อมูลเท่านั้น เช่น ประเทศเกาหลี...) และหากท่านไม่ทราบข้อมูลดังที่กล่าวมาตามข้อ 2- 4 สามารถนำเลข imei (อี่มี่) 15 หลัก เช็ครายละเอียดข้อมูลดังกล่าวกับเราได้

โดยเข้าไป เลือกที่ *** เช็คเครือข่ายไอโฟน  หลังจากนั้นท่านก็ทำรายการตามขั้นตอนการของระบบ

***   ราคา  และระยะเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเงินบาทในแต่ละวัน และเงื่อนไขเวลาของระบบตามลำดับ

ตัวอย่าง

ท่านสามารถดูผลการเช็คอี่มี่ได้จาก รายการบัญชีของคุณ > ดูประวัติการสั่งซื้อ ...

ค้นหา

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ประเทศ Brasil เครือข่าย Claro รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Canada เครือข่าย Rogers and Fido  รองรับiPhone รุ่น3G/3GS/4/4S
สถานะ :  ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3-7 วัน ..
ประเทศ France เครือข่าย Bouygues  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ France เครือข่าย Bouygues  รองรับ iPhone รุ่น 5c/5s
สถานะ : ทุกสถานะ   ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Germany  เครือข่าย T-Mobile รองรับ iPhone รุ่น3G/3GS/4
สถานะ : สิ้นสุดเงื่อนไขสัญญาเครือข่าย  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Ireland  เครือข่าย O2  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4G/4S
สถานะ  : ทุกสถานะ ระยะเวลา 3-15 วัน ..
ประเทศ Norway เครือข่าย NetCom  รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทั่วไป  ระยะเวลา  24  ชม ..
ประเทศ Switzerland  เครือข่าย Orange รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ UK  เครือข่่าย 3 Hutchison  รองรับ iPhone  รุ่น 3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ     ระะยะเวลา 10 วัน ..
ประเทศ USA  เครือข่าย AT&T รองรับ iPhone  รุ่น 3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ ระยะเวลา 7 วัน ..
ปลดล็อค iCloud
ระยะเวลา  1-4สัปดา ..
ประทเศ Venezuela  เครือข่าย Movistar  รองรับ iPhone  รุ่น 2G/3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 5 วัน ..
ประเทศ Denmark เครือข่าย Telenor รองรับ iPhone รุ่น3G/3GS/4/4S/5
สถานะ  : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Korea  เครือข่าย KT Freetel / SK  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ :   UNPAID BILL   ระยะเวลา 1-3 วัน   ..
ประเทศ Spain  เครือข่าย Movistar  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4
สถานะ : Not Found IMEI  ระยะเวลา 3-7  วัน ..
ระบบโดย เสไทยแลนด์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart