iPhone

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

อีเมล์ :


รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน

ไปรษณีย์ไทย

iPhone

สิ่งที่ใช้ในการปลดล็อค iPhone

  1.  เลข imei (อี่มี่) 15 หลัก

  2. ชื่อประเทศ เช่น ประเทศ Australia ออสเตเรีย...  

  3. เครือข่ายประเทศ  เช่น เครือข่าย optus ออปตัส...

  4. หมายเลข Serial ของเครื่อง (ใช้เฉพาะบางประเทศที่ระบบต้องการข้อมูลเท่านั้น เช่น ประเทศเกาหลี...) และหากท่านไม่ทราบข้อมูลดังที่กล่าวมาตามข้อ 2- 4 สามารถนำเลข imei (อี่มี่) 15 หลัก เช็ครายละเอียดข้อมูลดังกล่าวกับเราได้

โดยเข้าไป เลือกที่ *** เช็คเครือข่ายไอโฟน  หลังจากนั้นท่านก็ทำรายการตามขั้นตอนการของระบบ

***   ราคา  และระยะเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเงินบาทในแต่ละวัน และเงื่อนไขเวลาของระบบตามลำดับ

ตัวอย่าง

ท่านสามารถดูผลการเช็คอี่มี่ได้จาก รายการบัญชีของคุณ > ดูประวัติการสั่งซื้อ ...

ค้นหา

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ประเทศ Sweden  เครือข่าย Telenor  รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ  :  ทั่วไป  ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Australia  เครือข่่าย virgin รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Brasil  เครือข่ายVIVO  รองรับ iPhone รุ่น3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Canada เครือข่ายTelus and Koodo รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Germany เครือข่าย Vodafone รองรับ iPhone 3G/3GS/4
สถานะ : สิ้นสุดเงื่อนไขสัญญา  ระยะเวลา 24 ชม ..
ประเทศ Ireland  เครือข่าย Vodafone รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4G/4S
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 3-5 วัน ..
ประเทศ Norway  เครือข่าย Tele2  รองรับ iPhone  รุ่น3G/3GS/4/4S/5
สถานะ :  ทุกสถานะ ระยะเวลา 10 วัน ..
ประเทศ Switzerland  เครือข่าย Swisscom  รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4s/5
สถานะ : ทุกสถานะ    ระยะเวลา 2 วัน ..
ประเทศ UK  เครือข่าย O2  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ : ทั่วไป   ระยะเวลา 10 วัน ..
ประเทศ Denmark  เครือข่าย Telia รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4G/4S
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 3 วัน ..
ประเทศ Korea  เครือข่าย KT Freetel / SK  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ :  แบล็คลิส     ระยะเวลา 4 วัน   ..
ประเทศ Spain  เครือข่าย Movistar  รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4
สถานะ : แบล็คลิส     ระยะเวลา  7 วัน ..
ประเทศ Sweden  เครือข่าย Telenor  รองรับ iPhone  รุ่น 3G/3GS/4/4S
สถานะ  :   Not Found IMEI    ระยะเวลา 30 วัน ..
ประเทศ Austria  เครือข่าย A1 Mobilkom รองรับ iPhone  รุ่น 3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ   ระยะเวลา 7  วัน ..
ประเทศ Brasil  เครือข่ายTim รองรับ iPhone รุ่น 3G/3GS/4/4S/5
สถานะ : ทุกสถานะ  ระยะเวลา 24 ชม ..
ระบบโดย เสไทยแลนด์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart